Ekim Ayı Faliyet Listesi


Stratejik Amaç Stratejik Hedef F.N Faaliyet Adı Yıl Sorumlu Birimler
3 Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve org ... 3.1. Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzer ... 47

İşkur işçilerinin dağılımı ile ilgili bölg ...

2018 İnsan Kaynakları Birimi
İnsan Kaynakları Birimi
İnsan Kaynakları Birimi
1 Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıklarından ... 1.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiml ... 90

İlkokul ve ortaokulda sürekli ve aşamalı devamsız ...

2018 Temel Eğitim Birimi
Din Öğretimi Birimi
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi
1 Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıklarından ... 1.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiml ... 91

TÜİK verilerine göre ilimiz okul çağı ...

2018 Temel Eğitim Birimi
Din Öğretimi Birimi
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi
1 Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıklarından ... 1.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiml ... 92

Okullarımızda kurum kültürünün olu ...

2018 İnsan Kaynakları Birimi
Strateji Geliştirme Birimi
Temel Eğitim Birimi