Şubat Ayı Faliyet Listesi


Stratejik Amaç Stratejik Hedef F.N Faaliyet Adı Yıl Sorumlu Birimler
2 Mevcut imkânları en etkin şekilde kullanarak her kademedek ... 2.1.Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimler ... 5

Ölçme-Değerlendirme birimi 2. dönem & ...

2018 Maarif Müfettişleri Başkanlığı
Maarif Müfettişleri Başkanlığı
Maarif Müfettişleri Başkanlığı