Haberler 0-18 Yaş Aile Eğitimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

0-18 Yaş Aile Eğitimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent YAZICI başkanlığında Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde 0-18 Yaş Aile Eğitimi eğitmenleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bakanlığımızca toplumsal gelişmeyi ve refahı güçlendirmek amacı ile 1993 yılından bu yana 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan ailelere uygulanan aile eğitimleri ile anne-babayı eğiterek, çocuğun; zihinsel, duygusal, fiziksel ve toplumsal olarak çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Bu  süreçte Aile Eğitimine ayrılan kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi, hizmet tekrarının önlenebilmesi için çocuklara ve ebeveynlere götürülecek eğitim, sağlık, bakım, koruma, danışmanlık hizmetleri disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak, ulusal aile eğitimi politika ve stratejileri çerçevesinde yeniden yapılandırılarak “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” geliştirilmiş, çalışmalar bu alanda hizmet üreten paydaşlarımızla işbirliği ile sonuçlandırılmıştır. 2011-2015 Ülke Programı Eylem Planı’na da “Aile Eğitimi Kurs Programı(0-18 Yaş)”’nın sürdürülebilirliliği ve yaygınlaştırılması çalışmaları dâhil edilmiştir. 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı; 0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı, 3-6 Yaş Aile Eğitimi Programı, 7-11 Yaş Aile Eğitimi Programı, 12-18 Yaş Aile Eğitimi Programı, 3-6 Yaş Baba   Destek Eğitimi Kurs Programı, 7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı, 3-6 Yaş Anne Destek Eğitimi Kurs Programı, 3-6 Yaş Okur-Yazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Programı, 7-19 Yaş Aile Rehberliği Kurs Programı olmak üzere toplam dokuz alt programdan oluşmaktadır.

İlimizde 0-18 Yaş Aile Eğitimi eğitmeni ihtiyacını karşılamak için Müdürlüğümüzün talebi üzerine Bakanlığımızca  40 öğretmenimize Tokat Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünde iki hafta süren eğitim düzenlenmişti. Eğitime katılan öğretmenlerimiz ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent YAZICI ve Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Abdurrahman İLHAN´ın katılımlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

 

 

0-18 Yaş Aile Eğitimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı0-18 Yaş Aile Eğitimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı0-18 Yaş Aile Eğitimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı0-18 Yaş Aile Eğitimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

 

 

 Yayın:28.02.2014 - Güncelleme:28.02.2014 - 14:49 - Görüntülenme:140