TOKAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki Eğitim Merkezleri Artık Diploma da Verebilecek

Mesleki Eğitim Merkezlerinin Zorunlu Örgün Eğitim Kurumlarına Katılması Konulu Bilgilendirme Toplantısı Mesleki Eğitim Merkezinde yapıldı.
Mesleki Eğitim Merkezleri Artık Diploma da Verebilecek

Mesleki Eğitim Merkezlerinin Zorunlu Örgün Eğitim Kurumlarına Katılması Konulu Bilgilendirme Toplantısı Mesleki Eğitim Merkezinde yapıldı.

            Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent YAZICI, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman SARGUT, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdülkadir TÜRK, Okul Aile Birliği Başkanı Başkanı Feyzullah BAĞLAN, sektör temsilcileri ve işletme sahipleri katıldılar.

            Mesleki Eğim Merkezlerinin  2017 Ocak ayından itibaren yapısal değişikliklerinin  anlatıldığı toplantının  konusu ve amacı, ana hatlarıyla bu değişimleri oda başkanlarımız ve merkezimizde sözleşmeli çırakları bulunan, sektör temsilcileri ve işletme sahipleri ile paylaşıldı. Düzenlenen toplantıda;

1.      6764 sayılı Kanun gereği Mesleki Eğitim Merkezleri zorunlu Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları statüsüne alınmıştır.

2.      Uygulamalarla ilgili yönetmelik yapılan değişikliklerle, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği içine dahil edilerek yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

3.      Merkezimiz daha önce e- yaygın sistemi üzerinden doğrudan açtığı kursları, Açık Öğretimle ilgili iş ve işlemleri Halk Eğitim Merkezine devretmiş olup, gerektiğinde ilgili merkezle işbirliği içerisinde kurslar açabilecektir.

4.      Merkezimiz çırak, kalfa, usta ve usta öğreticilerle ilgili eğitimleri, kursları, sınavları ve gerekli belgelendirmelerini, İşyeri Açma Belgesi düzenleme işlemlerini e-yaygın sistemi MESEM modülü üzerinden yürütmeye devam edecektir.

5.      6764 sayılı yasadan önce çıraklık eğitimine devam edenler, mevcut program ve mevzuata göre MESEM modülü üzerinden öğrenimlerine devam edeceklerdir.

6.      İlave olarak Ocak 2017’den itibaren, merkezimize örgün eğitim sıfatıyla öğrenci kaydı almakta ve tüm iş ve işlemlerini e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir.

7.      Merkezimiz bundan sonra öğrencilerinin alan ve dallar bazında, bakanlıkça belirlenen fark derslerini vermeleri kaydıyla diploma düzenleyerek akademik yüksek öğrenimlerin de önünü açmış olacaktır. Ayrıca, ustalık belgesini aldıktan sonra da isterlerse, bireyler diploma aldıktan sonra öğrenimlerini açık öğretim yoluyla tamamlayabileceklerdir.

8.      Merkezimiz bundan sonra da, kalfalık ve ustalıkla ilgili,  denklik iş ve işlemlerini, yürütmeye devam edecektir.

9.      Denklik ve Önceki Öğrenmelerin Tanınması ( Örgün ve Yaygın eğitimin dışında, hayat ve iş tecrübesi yoluyla gerçekleşen öğrenmeler.) ile ilgili yönetmelik, yada yönerge çalışması Bakanlığımızda devam etmekte olup, kesinleşmesine müteakip sektör temsilcilerimiz bilgilendirilecektir.

10.  Yeni sistemle kalfalık ve ustalık belgesi alınması kolaylaştırılmış olup, öğrenci,11. Sınıfın sonunda yapılacak beceri sınavında başarılı olduğunda kalfalık, 12. Sınıfın sonunda yapılacak beceri sınavında başarılı olduğunda doğrudan ustalık belgesi almaya hak kazanacaktır.

11.   Mesleki Açık Öğretim Liselerinde alan açılmadığı için eğitimini tamamlayamayan öğrenciler ile, yurt dışında öğrenim görüp yapılan denklik sonucuna göre alması gereken ders/dersler olduğu belirlenenlere, öğrenimlerini tamamlayabilmek amacıyla, milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek okullarda tamamlayıcı eğitim programı açılabilecektir.

12.  2016-2017 öğretim yılından geçerli olmak üzere çıraklar ve işletmelerde meslek eğitimi, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, asgari ücretin net tutarının % 30’undan az olmamak üzere  ücret ödenecektir. Bu ücretin 20 den az personel çalıştıran işletmeler için 2/3 sini, 20 ve üzeri personel çalıştıran işletmeler için 1/3 ünü teşvik olarak devlet ödeyecek olup bu miktarlar her türlü vergiden muaf olacaktır. Ücret İŞKUR tarafından ve işsizlik fonundan ödenecektir.

13.  Bu teşvik uygulaması beş yıl geçerli olup, devam edip etmeyeceğine bakanlar kurulu yetkilidir.

14.  Çırakların iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmasına uygulamasına diğer meslek lisesi öğrencileri de dahil edilmiştir. Bundan sonra, Resmi ve Özel mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 10, 11, ve 12 inci sınıf öğrencileri alan/dal ayrımı olmaksızın 5510 sayılı SSK kapsamında iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanacaktır. Konuyla ilgili iş ve işlemleri bağlı oldukları okul müdürlükleri sorumlu olacaktır. Açık Mesleki Öğretim Liselerinde, yüz yüze eğitim gören alan eğitim gördüklerinde bu haktan yararlanacaktır.

15.  3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle mesleki ve teknik öğretim veren kurumlardan mezun olanlara teknisyen unvanı getirilmiştir.

16.  4702 sayılı yüksek öğrenim kurumlarına doğrudan ve sınavsız geçiş kanunu kaldırılmış olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerde, merkezi sınavlarda almış oldukları puanlara, ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenecektir.

17.  Mesleki Eğitim Merkezlerine 18 yaşından büyüklere ve evli olanlara da  kayıt olma hakkı tanınmıştır.

18.  Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin diğer okullara veya Açık Öğretim Liselerinden bu merkezlere nakil ve alan/dal değişikliği ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

19.  Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin haftada bir veya iki gün okulda olacakları göz önünde bulundurularak proje ve performans çalışmalarından muaf tutulması sağlanmıştır.

 

20.  Ortaöğretim Kurumlarında devamsızlık yada başarısızlık nedeniyle okuldan ilişiği kesilenlerin Mesleki Eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılabilmesi ve Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin sınıf tekrarına ilişkin düzenleme getirilmiştir gündem maddeleri görüşülmüştür. 

05-04-201705-04-201705-04-201705-04-2017

Hükümet Konağı Kat 3 Merkez/Tokat - (0356) 214 10 17

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.