TOKAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tokat Merkez Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Dezavantajlı Ve Bakıma Muhtaç Sosyal Gruplara Kişisel Bakım Uygulamaları Projesi

Tokat Merkez Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Dezavantajlı Ve Bakıma Muhtaç Sosyal Gruplara Kişisel Bakım Uygulamaları Projesi

PROJENİN GEREKÇESİ

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencilerinin yaşlı, engelli, huzurevi ile ruh hastalıkları ve sağlığı hastanesinde yatan hastalara yönelik kişisel bakım hizmetlerinin uygulanması ve bunun grup üzerindeki Psiko-Sosyal etkilerinin araştırılması. Öğrencilerimizde empati eğitimi ve toplumda farkındalık oluşturmaktır.

 

 PROJENİN AMACI

Dezavantajlı guruplarda kişisel bakım uygulamaları hizmeti yapmak suretiyle toplumsal farkındalık oluşturmak, hedef kitlelerin iyileşme sürecine katkıda bulunmak, moral ve motivasyonlarını artırmalarına yardımcı olmak, öğrencilerimizde empati kurma ve duyarlılık eğitimi yapmaktır.  

PROJENİN KAPSAMI

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencilerinin; yaşlı, engelli, huzurevi ile ruh hastalıkları ve sağlığı hastanesinde yatan hastalara yönelik kişisel bakım hizmetlerini yapabilmesi ve mezuniyet sonrası bu kurumlarda istihdam edilebilmeleri adına yapılan çalışmalarda İl Millî Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlükleri ve ilgili kurumların yapacağı işlerle ilgili usul ve esasları kapsar.

PROJENİN HEDEFLERİ

- Yalnız yaşayan yaşlılarımızın kişisel bakım sorunlarını gidermek, onlara psikolojik ve güven desteği sağlamak.

-Engelli ve yatılı kalan kız öğrencilerin kişisel bakım sorunlarını gidermek ve onlara psiko sosyal açıdan destek sağlamak.

-Sağlık sorunu yaşayan ve yatarak tedavi gören bayan hastaların kişisel bakım sorunlarını gidermek ve psiko sosyal açıdan destek sağlamak.

-Halkımızın devlete ve kurumlara olan güvenini sağlamak ve yapılacak olan uygulamaların onların üzerindeki psikolojik etkisini araştırmak.

-Yapılan çalışmalar sayesinde öğrencilerimizde empati kurma ve duyarlılık eğitimi vererek bilinç oluşturup, değerlendirmek.

- Öğrencilerimize daha kaliteli ve devlet güvencesi altında yeni istihdam alanları oluşturmak.


YAPILAN FAALİYETLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İlimizde yaşayan dezavantajlı sosyal gruplar kişisel bakımlarını yapamaz durumda bulunmaktadırlar.   Tüm bu verilerden yola çıkarak bu konuda sektör temsilcilerine anketler uyguladık. Örneklem gruplarımızdaki kurumlara 5-4-2 haftalık süre ile rutin Kişisel Bakım uygulamaları yaptık. Uygulamalarımızı gözlem raporu haline getirdik, kişisel bakım uygulamalarını gözlemleyen yetkili kurum personelleri ile mülakat yaptık. Ayrıca işletmelerde beceri eğitimine giden 12. sınıf öğrencilerine 20 soruluk anket hazırlayıp uyguladık. Elde ettiğimiz sonuçları Microsoft Excel yazılımında analiz olarak yorumladık.2014-2015 eğitim öğretim yılında ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi yönetimi ile okulumuz işbirliği sonucu projede yer alan iki öğrencimiz beceri eğitimlerini bu kurumda yapmışlardır. Hastalar ve personelden çok olumlu dönütler alarak teşekkür belgeleri ile ödüllendirilmişlerdir.


PROJE SONUÇLARI

Yapılan çalışmalarımız sonunda Tokat ilinde ki kurumların Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanına ihtiyaç durumu en üst seviyededir. Kurumlar elde edilen sonuca göre güzellik ve saç bakım birimlerinin açılmasını istemektedirler. Örneklem gruplarında yapılan kişisel bakım uygulamaları çok güzel sonuçlar vermiş, hedef kitlede güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunmuş ve kendilerini daha değerli, daha özel hissetmelerini sağlamıştır. Özellikle hastanede yatan hastaların tedavi ve iyileşme sürecinde önemli bir katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Hastaların moral ve motivasyonlarında gözle görülür iyileşmeler gözlenmiştir. Hem huzurevinde kalanların hem de hastanede yatan hastaların yakınlarında moral

yönden katkılar sağladığı gözlenmiştir. Bu kurumlarda çalışan personelin hastalara yaklaşımında olumlu gelişmeler olmuş çalışan açısından da ilave bir değer katmıştır. Uygulama yapan öğrenciler açısından empati duygusunun gelişmesine yardımcı olmuştur. Bununla birlikte öğrencilerin alanlarına olan bağlılıkları artmış, mesleki aidiyet duygularının yükseldiği gözlenmiştir. Bu memnuniyet ile birlikte Güzellik ve Saç Bakım Alanı derslerine ilave olarak bulaşıcı hastalıklar için hijyen derslerinin konulması önemli bir öneri olarak sunulmuştur. Bu uygulama sonucunda önemli bir istihdam eksiğinin olduğu da ortaya çıkmıştır. Kurum yöneticileri tarafından da bu yönde ifadeler kullanılmış ve buna yönelik çalışmaların yapılabileceği söylenmiştir.


PROJE YÜRÜTME KURULU

SORUMLU İDARECİ: Md. Yrd. Bekir KORKAT

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Alan Şefi Sevda YILDIRIM

PROJE SORUMLUSU ÖĞRENCİLER: Nazlı AYDEMİR (14) ,Hatice ALKAN (303)

 

PROJE KATILIMCILARI: Mevcut 11. sınıf öğrencilerinden gönüllü katılımcılar

Hükümet Konağı Kat 3 Merkez/Tokat - (0356) 214 10 17

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.