TOKAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016-Şubat İlk Atama Kaydı Esnasında İstenilecek Belgeler

2016-Şubat İlk Atama Kaydı  Esnasında İstenilecek Belgeler

Evraklar Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınacaktır. İlçelere atanan öğretmenlerimizin ilçelere gitmeden Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne uğramaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında istenilen belgeler

a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler, (Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi, varsa Pedagojik Formasyon fotokopisi, asıllarıyla birlikte)

b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

c) Mal bildirimi indirmek için tıklayınız (Yada il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

d) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

e) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

f) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

g) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (il milli eğitim müdürlüklerinden kararname talep edilerek, alınan kararnameler ilgili kurumlara verilecektir) (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).  

h) Sabıka Kaydı,

ı) Özel öğretim kurumlarında görevli iken adaylığı kalkmış öğretmenlerimizin adaylıklarının kalktığını belgelerin asılları olmak kaydı ile bir sureti,

i) Askerlik durum bildirimi,

j) Kimlik Fotokopisi

 

Hükümet Konağı Kat 3 Merkez/Tokat - (0356) 214 10 17

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.